Zemědělství: Jaký je rozdíl mezi obděláváním a oráním?


Odpověď 1:

Nejsem farmář a nic zvláštního zahradníka, ale v těchto slovech budu praskat.

Obdělávání půdy znamená její obracení.

Orání půdy hlouběji než jednoduše orba půdy. Orba má velmi silnou, důkladně hluboce provzdušňující konotaci, obrací červové kolonie a lámá jakékoli náhodné kořeny malých rostlin / plevelů.

Obdělávání je spíš jako škrábání ornice mělkým hrábě.

Předpokládám, že traktor může být a obvykle se používá k oběma činnostem, s připojeným pluhem nebo do ostří.


Odpověď 2:

obdělávání se používá k přípravě a kultivaci vašich plodin. A až táhne částice půdy do kontaktu s jinými částečkami půdy. Obdělávání hrábě nad půdou, aby se vyrovnal oblast. Obdělávání půdy použijte, když potřebujete zlepšit kvalitu vaší půdy a pomoci rostlinám klíčit a efektivně růst. A orba znamená, že orba se používá k rozbití půdy, ke kontrole plevelů a ke zbytkům plodin. To se provádí pomocí orby. Radlice převrátí horní půdu a zanechává další vrstvu půdy vzhůru nohama.