Prorogace Borise Johnsona byla prohlášena za „nezákonnou“. Jaký je rozdíl mezi nezákonným a nezákonným?


Odpověď 1:

Prorogace Borise Johnsona byla prohlášena za „nezákonnou“. Jaký je rozdíl mezi nezákonným a nezákonným?

No prorogace není nezákonná, ale způsob, jakým se to stalo, byl nezákonný.

Z jiného článku.

Black's Law Dictionary definuje nezákonně jako nepovolené zákonem, nezákonné. Nelegální je definováno jako zakázané zákonem, nezákonné. Sémanticky existuje nepatrný rozdíl. Zdá se, že něco nezákonného je zákonem výslovně zakázáno a něco nezákonného prostě není výslovně povoleno.

Takže ano jemný, ale důležitý rozdíl.


Odpověď 2:

„Protizákonný“ znamená, že není odůvodněn ani sankcionován zákonem, zatímco „nezákonný“ znamená konkrétně zakázaný zákon.

Pokud je věc nezákonná, soud ji může nařídit, aby byla vrácena zpět, ale pachatel obvykle nevznikne trest.

Pokud je však věc nezákonná, může soud uložit pachateli potrestání.