Může být potenciální rozdíl mezi 2 body záporný?


Odpověď 1:

Potenciál potřebuje odkaz a bod, o jehož potenciálu se má rozhodnout, může být pod nebo nad referenční úrovní. Podobně potenciální rozdíl mezi dvěma body závisí na prvním bodě, od kterého se měří.

Pokud je potenciální rozdíl od bodu A do bodu B 10 V, stane se záporným při -10 V, pokud se měří z bodu B do bodu A.