Mají „Bu Kim“ a „Kim Bu“ v turečtině stejný význam, ale jediný rozdíl mezi nimi je pravopis?


Odpověď 1:

Oba mají význam „kdo je to / že?“ ale je lepší použít „Bu Kim“. V turečtině je obecně kladen důraz na poslední slovo nebo slovo před posledním.

Například:

Dal jsem svou mysl do svého snu.

Svou přítomnost jsem intenzivně věnovala svému snu.

Oba znamenají, že jsem pro svůj sen udělal vše, co jsem mohl, ale první věta má důraz na „můj nejlepší“, zatímco druhá věta na „můj sen“.

Když řeknete „Kim Bu“, skutečně ponižujete osobu, o kterou se ptáte, protože „bu“ se obvykle nemá používat pro lidi.