Jak můžete popsat rozdíl mezi dluhem na kapitál a dluhem na kapitál?


Odpověď 1:

Kapitál je v tomto kontextu definován jako dluh plus vlastní kapitál. Dluh na kapitál se tedy rovná Dluh / (Dluh + Vlastní kapitál) = 1 / [1 + 1 / (Dluh na vlastní kapitál)].

Prakticky nemusí přesný aritmetický vztah platit, protože lidé používají pro výpočet čísel různé definice.

Také pro finanční instituce má kapitál jinou definici.