Jak se liší kontrolní a konstantní proměnné?


Odpověď 1:

Konstanta je obvykle přirozená síla, která zůstává za podmínek experimentu nezměněna - rychlost světla, gravitační konstanta na zemském povrchu, body mrznutí a varu vody na STP atd. Obecně řečeno nelze konstantu změnit.

Řízená proměnná je proměnná, která je nastavena na konkrétní hodnotu (nebo množinu hodnot) po dobu experimentu a je zde udržována. Teplota, tlak a čas jsou často příklady regulovaných proměnných. Řízenou proměnnou lze změnit.