Jak se mění molární objem plynu při zvyšování teploty? Existuje rozdíl mezi objemem a molárním objemem?


Odpověď 1:

Molární objem plynu se uvádí jako 22,4 litru při STP - standardní teplota a tlak. To předpokládá teplotu 20 ° C a tlak 760 mm Hg.

Pokud zvýšíte teplotu nebo snížíte tlak, dojde k pozitivní změně objemu.

Rozdíl mezi pojmy „objem“ a „molární objem“ je jednoduše ten molární objem je přesné množství, molekulová hmotnost plynu. To je 2 g vodíku (H₂); 32 g kyslíku (O); 44 g (CO₂)


Odpověď 2:

Co říká rovnice Ideálního plynu?

PV=nRTPV=nRT

AndthusthemolarvolumeVARIESINVERSELYwithpressureatconstanttemperature.Andthisisarestatementofanoldempiricalgaslaw,i.e.theBoyleMarriotlaw,i.e.Pk1V.Where[math]k[/math]issomeconstantofproportionalityAnd thus the molar volume VARIES INVERSELY with pressure at constant temperature. And this is a restatement of an old empirical gas law, i.e. the Boyle-Marriot law, i.e. P \equiv k\dfrac{1}{V}. Where [math]k[/math] is some constant of proportionality…

A molární objem je objem obsazený plynem za určitých standardních podmínek ... zatímco objem je jednoduše objem obsazený daným množstvím plynu, který by samozřejmě měl být úměrný molárnímu objemu. Proč?