Jaký je rozdíl v třídě View a Surface View v Androidu?


Odpověď 1:

Proč používat SurfaceView a ne klasickou třídu View ...

Jedním z hlavních důvodů je to, že SurfaceView dokáže obrazovku rychle vykreslit.

Jednoduše řečeno, SV je schopnější řídit načasování a vykreslovat animace.

Abychom lépe porozuměli tomu, co je SurfaceView, musíme jej porovnat s třídou View.

Jaký je rozdíl ... podívejte se na toto jednoduché vysvětlení ve videu

Obrázek ukazuje, jak třída View funguje v aplikaci ...

S pohledem máme jeden hlavní problém .... načasování vykreslování animací.

Normálně je onDraw () volán ze systému runtime systému Android.

Když tedy systém Android za běhu volá onDraw (), pak ovládání převýšení aplikace nebude možné

načasování zobrazení, a to je důležité pro animaci. Máme mezeru v načasování

mezi aplikací (naší hrou) a systémem runtime systému Android.

Obrázek ukazuje, jak třída SurfaceView pracuje v aplikaci ...

SV může zavolat onDraw () pomocí vyhrazeného vlákna.

Aplikace tedy řídí časování. Můžeme tedy zobrazit další bitmapový obrázek animace.