Jaký je v němčině rozdíl mezi „kolik“ a „kolik“?


Odpověď 1:

Je to stejný rozdíl mezi „kolik“ a „kolik“.

Kdekoli použijete „mnoho“, stává se to počitatelnou entitou, a proto mluvíme něčím množným. Takže používáme 'viele'.

Např .: Kolik máte dětí?

Kolik máte dětí

Pokud mluvíte o entitě, kterou nelze spočítat, řekněte „voda“, pak nemá množný tvar. V takových případech nepoužíváme „mnoho“, spíše používáme „hodně“.

Např .: Kolik vody chcete?

Kolik vody potřebujete?


Odpověď 2:

Ve viele a viel není velký rozdíl.

„many“ je možné spočítat, zatímco „many“ není

mnoho dětí = mnoho dětí mnoho výhod = mnoho výhod Kolik chcete? = Kolik chcete?

Hodně mouky = hodně / hodně mouky Hodně soli = hodně / hodně soli Hodně vody = hodně / hodně vody Kolik chcete? = Kolik chcete?

Existuje také: - viel = to je jako podivná množná forma „viel“, kterou lze vždy nahradit „viel“ - Co vás depresuje? Moc. / Viel.- viellichen = mnoho věcí (málo využívaných) - rozmanité = mnohonásobně - vielorts = na mnoha místech - slibné = slibné.

Doufám, že vám moje odpověď pomůže.

Poznámka: Jsem spojen s Maxem Muellerovým institutem.