V částicové fyzice, jaký je rozdíl mezi elektronovým polem a elektromagnetickým polem? Bylo by elektromagnetické pole stejné jako pole „fotonu“? Pokud ano, jak tyto dva interagují?


Odpověď 1:

V částicové fyzice, která je dnes známá jako kvantová teorie pole, jsou částice kvanta jejich příslušných polí. Elektrony jsou lokalizované excitace nebo kvanta elektronového pole. Fotony jsou kvanta elektromagnetického pole. Větev teorie kvantového pole, která popisuje interakce mezi těmito dvěma poli prostřednictvím jejich kvanty pole, se nazývá kvantová elektrodynamika.