V ruštině, jaký je rozdíl mezi „азбука“ a „алфавит“?


Odpověď 1:

Ve významu (abeceda) není žádný rozdíl. Ve staré ruštině byl „азбука“ také pro knihu ABC.

Ethymologicky,

  • „Азбука“ [azbuka] je slovanského původu a je odvozen od jmen prvních dvou písmen azbuky „аз“ [az] a „буки“ [buki]. „Алфавит“ [alphavit] je latinské výpůjční slovo [ od „abecedy“] a zpočátku jde o derivát ze jmen prvních dvou písmen řecké abecedy „alfa“ a „beta“.