Jaký je ve španělštině rozdíl mezi „sostenerem“ a „cogerem“?


Odpověď 1:
Jaký je ve španělštině rozdíl mezi „sostenerem“ a „cogerem“?

Mezi nimi je značný rozdíl, natolik, že prakticky nedochází k překrývání významů a nemá žádný smysl pro jakýkoli náznak, že by jeden mohl sloužit místo druhého.

„Sostener“ znamená „udržet“ v angličtině, co se týká zachování stavu nebo pozice nebo umístění něčeho, a nemá téměř nic společného s tím, že je držen v ruce.

„Coger“ znamená uchopit nebo vyzvednout nebo vyzvednout nebo vzít (jako sex autobusu nebo partnera, v závislosti na místním prostředí).


Odpověď 2:

Sostener: Držet

Coger: Chytit

Příklad:

"Něco si vezmeš a držíš ho v ruce"

"Něco chytíš a držíš ho v ruce"

V závislosti na kontextu může „sostener“ také znamenat „udržet“ a „coger“ může také znamenat „f * ck“.

„Tomar“ a „Agarrar“ jsou synonyma „Coger“ a jsou zaměnitelné (i když „tomar“ také znamená „pít“).