Jaký je v japonském jazyce rozdíl mezi „dato wa shitte imasu“ a „dato omou“? Kdy byste použili jeden nad druhým?


Odpověď 1:

„Shitteimasu“ by neměl být použit pro názor, ale pro případ, kdy je něco známo. Anglický překlad této druhé věty je vypnutý. „Omoimasu“ lze použít k vyjádření názoru, který říká něco jako „přemýšlet“, a někdy se používá jako změkčovač pro vyjádření názoru nebo dokonce pro vyjádření skutečnosti, o které jste si jistější. „Shitteimasu“ tuto nuanci nemá.