Je led považován za kov nebo minerál a proč? Jaký je rozdíl mezi kovem a minerálem?


Odpověď 1:

Led (vodní led) by spadal do kategorie minerálů. Je to většinou kyslík (podle hmotnosti), nemá kovový lesk a je to špatný vodič elektřiny. Vodní led je také zahrnut v tomto seznamu oxidových minerálů, které jsem našel na Wikipedii, když jsem to právě teď Goog Googled.

Kovy mají kovový lesk (jsou lesklé) a jsou obecně dobrými vodiči elektřiny. Kovy jsou obvykle kujné - což v podstatě znamená, že je můžete ohýbat a tvarovat tak, že je udeříte kladivem. Led není poddajný - rozbije se, pokud ho udeří kladivo. Kovy nejsou průsvitné (světlo neprochází skrz ně), kromě případů, kdy jsou vyrobeny na velmi tenké pláty, zatímco vodní led je velmi průsvitný (světlo prochází skrz něj).

Minerál je chemická sloučenina, která má jeden nebo více atomů kovů vázaných k jednomu nebo více kyslíkům, síře, fosforu nebo jiným nekovovým prvkům. Kovové prvky jsou uvedeny v periodické tabulce prvků:

Všechny prvky v modrých čtvercích jsou kovy. Směsi kovových prvků se obvykle označují jako „slitiny“. Mosaz je například slitina, protože se jedná o směs kovových prvků Měď a Zinek.