Je rozdíl mezi 0 a -0?


Odpověď 1:

V čisté matematice: ne. Nula není ani pozitivní, ani záporná, takže uvedení mínus na přední stranu nic nezmění.

Při řešení limitů je však často užitečné uvažovat o 0 přistupovaném z pozitivní stránky odděleně od negativního. V takovém případě jako exponentu přidáte '+' nebo '-' pro rozlišení obou.

Také: vzhledem k tomu, jak počítače ztrácejí přesnost ve výpočtech s pohyblivou řádovou čárkou, můžete skončit číslem 0, které počítač považuje za rozhodně negativní.


Odpověď 2:

V 1 je doplněk -0 a +0 zachází odlišně.

Většina počítačových systémů používá metodu doplňku 2 k provádění odčítání a dalších operací v procesoru

Doplněk 2 nemá nic jako -0.

V binárním (0000 0000) a (1111 1111) oba představují 0

Kdybychom v našich počítačích používali reprezentaci doplňků 1, pak by rozsah naší znakové proměnné byl -127 ..- 0, + 0, ... 127 místo -128 .., 0, .. 127.