Existuje rozdíl mezi atomovou fyzikou a jadernou fyzikou?


Odpověď 1:

Zhruba řečeno, atom má jádro, kde jsou nukleony (protony [a možná] neutrony); a pak je tu spousta prázdného prostoru; a pak jsou tu elektrony.

Atomová fyzika je studium atomů. Je to ve větším měřítku.

-

Jaderná fyzika bude studovat jádro a nukleony. Je to podobné poli, „subatomické“ fyzice - je to mnohem, mnohem menší měřítko, které je třeba studovat.