Existuje rozdíl mezi „viděním“ a „vnímáním“, a pokud ano, co to je?


Odpověď 1:

See = Buď používáte vizuální orgány umožňující zrak, vaše oči, nebo vytváříte v rámci vědomé mysli mentální rozpoznávání poté, co jste se něco odrazili. Tato reflexe je z osobně chápaných informací zpracovávaných v rámci jednotlivce. Zabývá se vizí, viděním a / nebo viděním příslovečného „oka mysli“. + Perceive = Toto je mentálně hodnocený systém interpretace, i když má určitou perspektivu nebo hledisko, které umožňuje (doufejme) porozumět.To se zabývá hlediskem .- ~ KONEC-POZNÁMKA: Obrázek - neon_blue_eye_by_rprepository.comm