Existuje rozdíl mezi sexuálním fetišem pachatelů a normálním sexuálním fetišem?


Odpověď 1:

Je těžké rozeznat rozdíly mezi něčím, co je vytvořeno, a skutečnou věcí.

Všechny sexuální fetiše jsou normální. Neexistuje nic jako normální sexuální fetiš.

Rozdíl mezi tím, co je v pořádku, a tím, co není, pokud jde o fetiš, je souhlas. Pokud máte fetiš, je to normální a v pořádku. Pokud tajně fotíte nohy lidí, pak je použijete pro své sexuální uspokojení bez jejich souhlasu, což není v pořádku. To je ten rozdíl, který hledáte. Věc, která to udělala špatně, nebyla fetiš; byl to nedostatek souhlasu. Totéž platí pro jakýkoli fetiš (a jakoukoli akci). Pokud vaše akce porušují informovaný souhlas kterékoli ze stran (takže pokud jim lháte, aby získali jejich souhlas, nesouhlasili, protože nejsou informováni), pak je to špatné.