Existuje nějaký rozdíl mezi inteligentním studentem a studentem se znalostí?


Odpověď 1:

Znalosti je něco, co lze získat učením ROTE, tj. Opakováním.

Dokonce i idiot se může stát vědomým tématem.

Ale vědění je nadace, nic víc.

Bez ní jsou i inteligentní muži idioti.

Znalosti by však nikdy neměly být koncem cesty, pouze začátkem.

Inteligentní student bude stavět na znalostech tím, že mu porozumí.

Použije své porozumění, aby aplikoval znalosti na situace.

A když dosáhne svého vrcholu, rozšíří své znalosti a vytvoří něco zcela nového a cizího.

Pouze za předpokladu, že student dokáže vytvořit a rozšířit stávající znalosti, může být považován za mistra.

Celkem:

Znalosti -> Porozumění -> Aplikace -> Vytváření / objevování

Pokud máte ve školách znalosti a porozumění, projdete.


Odpověď 2:

Ano ! Inteligentní student znamená studenta, který dokáže využít znalosti, které měl efektivně, zejména při řešení problémů.

Jinými slovy, inteligentní student má schopnost využít své znalosti k vytváření, představování, socializaci, řešení problémů, rozhodování a racionálnímu myšlení.