Existuje nějaký rozdíl mezi „průměrnou kinetickou energií“ a „průměrnou kinetickou energií molekuly“?


Odpověď 1:

Pokud se objekt nepohybuje, je jeho celková kinetická energie 0, ale částice neustále mění svou kinetickou energii, protože díky elektromagnetické síle získávají a ztrácí potenciální energii s jinými částicemi.

Po určitou dobu může být průměrná kinetická energie něčím jiným a něčím jiným. Ale pro velmi velké časové jednotky by to bylo stále konzistentnější.