Existuje nějaký rozdíl mezi „špatným“ a „špatným“?


Odpověď 1:

Uvidíme:

  • Nacionalismus po 365 dní × 24 hodin × 60 minut × 60 sekund, všichni jsou špatní. Vlastenectví jen 26. ledna a 15. srpna každého roku není dobré.Uběhnutí pozdě na první rande není dobré, a přesto vaše datum není špatné.JJ Thomsonův model atomu byl špatný, Rutherfordův model atomu nebyl dostatečně dobrý.Missing 100 hovorů od mámy není dobrý. Chybějící jediný hovor od tátu je špatné. Hraní na serveru Facebook není dobré, ale odeslání těchto požadavků na hru jiným lidem je špatné. Není pomáhat někomu, kdo potřebuje pomoc, není dobré, obviňovat ostatní, že tak neučiní, je špatné.

Doufám, že jste dostal nápad.

Na zdraví.


Odpověď 2:

Vezměte si jablko.

Rozdělili jste to na polovinu.

Uvnitř je hnědá, takže jablko je špatné

Nakreslíte obrázek.

Chceš schválení od učitele.

Říkají „Ne, není to dobré“ a dávají vám nápady, jak ji vylepšit.

Mohli by dokonce říci dobře, není to špatné, ale potřebuje zlepšení.

Pokud je něco špatné, je to shnilé k jádru. jako jablko.