Existuje nějaký rozdíl mezi literaturou společenství a postkoloniální literaturou?


Odpověď 1:

Literatura Commonwealthu se týká literatury, která vznikla v bývalých koloniích Anglie, zatímco postkoloniální literatura se zaměřuje na literaturu ze všech zemí třetího světa, jejichž hlasy byly roubeny eurocentrickým přístupem, nezahrnuje pouze kolonie Británie, ale také Francie, Portugalsko a další koloniální mocnosti. Literatura Commonwealthu nezahrnuje Anglii na svém seznamu, takže je třeba poznamenat, že tento termín je velmi diskriminační, protože považuje Anglii za příliš nadřazenou, než aby byla její součástí.

Postcolonial je považován za lepší termín pro popis literatury dříve kolonizovaných zemí, protože poskytuje platformu pro prezentaci jejich vlastních názorů a kultury, které nebyly uznány koloniálními mocnostmi, které jim dříve vládly.