Existuje nějaký rozdíl mezi satanisty a iluminátskými věřícími?


Odpověď 1:

Ilumináti nebyli satanisté. Byli to řády zednářů, kteří byli prostřednictvím popkultury a pomluvy vylíčeni z jakéhokoli důvodu s nějakým významným světovým spiknutím a už tam nejsou.

Lidé, kteří věří v ilumináty, věří, že jsou temnou vládní organizací, která tajně plánuje, aby tajně převzala svět tajně a udržovala svoji vládu v tajnosti nebo ji již tajně udělala.

Satanisté věří v křesťanského boha bible, ale místo toho následují Satana, protože věří, že to není démon, ale síla přírody a vlastně dobrý člověk. Legrační je, že podle bible je Satan mnohem méně vinen ze zločinů proti lidskosti, než je lol.