Fráze: Existuje nějaký praktický rozdíl mezi „více než dost“ a „více než je požadováno“?


Odpověď 1:

„více než dost“ je výraz označující plnou spokojenost nebo radostné uspokojení. Při slavnostní příležitosti se podávají sladkosti. Bylo vám to podáno potřetí a oni trvají na tom, aby měli ještě jednu. Vaše břicho je již plné. Říkáte to „dost je dost“, což také znamená totéž.

V soutěži můžete po jídle 14 idiků to poznamenat.

To je ve formě nadměrného chválení.

„více, než je požadováno“ znamená právě dosažený cíl. Jeden kandidát právě skóroval 37% (cíl byl 35%) a byl prohlášen za úspěšného nebo kvalifikovaného. Vyjadřuje „prostě šťastný“. Dalším příkladem je „právě projíždějící“ nebo „cílený“