Rozdíl mezi dvěma čísly je 56 a jeden je čtyřikrát druhý. Jaká jsou čísla?


Odpověď 1:

74 2/3, 18 2/3

Nechť xay = 2 čísla

PRIESTORY

xy = 56

VÝPOČTY

x = 4y *** Jedno z čísel je čtyřikrát druhé

4y-y = 56

3y = 56

3y / 3 = 56/3

y =

18 2/3

A pokud y = 18 2/3, pak

x =

4 (18 2/3) = 74 2/3

Důkaz:

Vzhledem k tomu, že y = 18 2/3 a x = 74 2/3, pak rovnice

(1) 74 2 / 3–18 2/3 = 56

dokazuje, že x = 74 2/3 a y = 18 2/3 je řešením výše uvedeného výrazu.

CH